Pihatossa on luonnollinen ilmanvaihto, mikä tekee siitä valoisan, meluttoman ja viileän, jonka ansiosta ihmiset ja eläimet voivat paremmin.

Kennolevyseinien asentoa voidaan säätää vapaasti
IMG_3600Valoa tulvii sisään katon valoharjasta ja kennolevyseinistäIMG_3606

Ruokintapöytä sijaitsee navetan keskellä. Oikealla ovat lypsyssä olevat lehmät.

IMG_2830

Eri ryhmien parsikalusteet on mitoitettu niille sopiviksi. Nuorkarjan tiloissa parsikalusteita on kolmea eri kokoa. Pihaton eri ryhmät ovat poikivat, ummessa olevat, 3 nuorkarjaryhmää, robottilypsyssä olevat ja asemalypsyssä olevat. Vasikkaosasto on eristetty pihaton ilmatilasta tautipaineen alentamiseksi.

Robottilypsyssä olevien osasto
parressaUmpilehmien osasto
umpiPienimmät nuorkarjan edustajat pihaton puolella
hiehot3Nuorkarjaa
hiehot2Nuorkarjaa
hiehot

Pihattoon haluttiin esille erilaisia kalustevalintoja opetus- ja tutkimusmielessä.

U-mallinen etuaita
uaitaSäädettä vinoaita ja turvalukitteinen itselukkiutuva etuaitaIMG_3738

Ruokinta on täysin automatisoitu. Pihaton ruokinnasta huolehtii Lely Vector ruokintajärjestelmä, joka sekoittaa rehukomponentit rehukeittiössä ja jakaa ne ruokintapöydälle.

Rehukahmari ottamassa karkearehua keittiön lattialta
IMG_3661Rehukahmari tiputtaa karkearehun sekoittimeenkahmarijasekoitinSekoitin jakaa rehun ruokintapöydällekuvakyltti1

Eläinten vedensaantia varten navetassa on robottilypsyssä olevien puolella neljä kipattavaa juoma-allasta sekä muualla navetassa automaattiset juomakupit.

Lehmä juo mielellään altaasta, johon voi upottaa turpansajuomassaJuoma-altaiden takana tulee olla riittävästi tilaa häirinnän välttämiseksijuomassa2

Lypsy on kokonaan automatisoitu. Opetustarkoituksessa pihatossa on myös kolmipaikkainen kalanruotoasema. Lehmän tultua lypsyrobotille ja robotin tunnistettua sen, robottikäsivarsi puhdistaa lehmän utareen pehmeillä harjoilla, jonka jälkeen vedinkupit kiinnittyvät utareeseen laserin avulla. Robotti ottaa aina esisuihkeet maidosta. Robotti tarkkailee koko ajan maidon laatua ja kerää kaiken tiedon talteen. Ihmisravinnoksi kelpaamattoman maidon se lypsää erilliseen säiliöön robottihuoneessa. Kun viimeinenkin neljännes utareesta on tyhjä, vedinkupit irtoavat utareesta, robottikäsivarsi siirtyy pesemään vedinkupit, väkirehukaukalo vetäytyy lehmän ulottumattomiin ja portti aukeaa.

Robotin edessä täytyy olla riittävästi tilaa häirinnän välttämiseksirobotinedessäLehmä robotilla ja seuraava odottaa vuoroaan
IMG_2858Väkirehu houkuttaa lehmän robotilleväkirehukaukaloUtare puhdistetaan pehmeillä harjoillaharjatrobotillaVedinkupitvedinkupit

Makuuparsien kuivitus ja lantakäytävien siivous on automatisoitu. Lantakäytävät puhdistaa Lely Discovery eli Puuha-Pete, joka kulkee sille opetettuja ajoreittejä itsenäisesti käyden itsenäisesti myös latauksessa. Lehmien viihtyisyyttä lisäämässä on myös karjaharja, joka aktivoituu lehmän tönäistessä sitä.

Lehmät suhtautuvat Puuha-Peteen rauhallisesti
peteKuivittaja kulkee kiskolla tiputtaen turpeen parsiinkuivittajaLehmät nauttivat karjaharjasta11080299_10205795433980951_4819983310659115288_o

Vasikat kasvavat ilmatilaltaan pihatosta eristetyssä vasikkaosastossa niin kauan, kunnes ovat tarpeeksi isoja siirtymään pihaton puolelle nuorkarjan tiloihin. Vasikkaosastossa on yksilökarsinoita aivan pienimmille vasikoille ja kaksi kestokuivikepohjaista ryhmäkarsinaa vähän isommille vasikoille.

Vasikkaosasto sijaitsee pihaton nurkassayleisvasikkaPikkuvasikoita yksilökarsinoissa
vasikatVasikoita ryhmäkarsinassakuvakyltti6Juottoautomaatti ryhmäkarsinoihinjuottoautomaatti

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on TumblrEmail this to someone